Skip to main content

DIAGNOSE

Wanneer je voor de eerste keer komt, stel ik je een aantal vragen over je klacht(en). Ook bekijk ik je beide polsen en je tong. Via de polsen en de tong krijg ik een beeld vanuit welke disbalans in jouw lichaam je klachten zijn ontstaan. Dit vormt de basis van mijn behandeling. De pols- en tongdiagnose komen voorafgaand aan elke behandeling terug. Zij geven een goede indicatie of, en in welke mate, we vooruitgang boeken.
Over het algemeen geldt dat wanneer je een bepaalde klacht nog niet zo lang hebt, er ook sneller resultaat zal zijn. Als je langere tijd met een bepaalde klacht kampt, dan zal verbetering of genezing door middel van acupunctuur wat langer kunnen duren.

DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES. Ik vind het belangrijk dat je weet dat ik zorgvuldig met jouw gegevens omga. Wil je precies weten hoe? Lees dan mijn privacyverklaring. ( opgesteld november 2023 op basis van AVG.)  Privacyverklaring Bao Shi